eCoaching voor hartrevalidatie

Een eCoachingsysteem is een online systeem met een leerzaam en motiverend programma. Het wordt effectief gebruikt om patiënten in een multidisciplinair hartrevalidatie traject te ondersteunen.

eCoaching is in de afgelopen vijf jaar in diverse ziekenhuizen en klinieken in gebruik genomen en toegepast. In Nederland ondersteunt het onder andere patiënten met obesitas, chronische ziekten, burn-out en soortgelijke leefstijl gerelateerde problemen op langere termijn. eCoaching heeft tevens bewezen zeer effectief te zijn bij preventieve programma's, met als doel: verliezen van gewicht, verminderen van stress, meer bewegen enzovoort.

Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011

Fysieke- en levensstijlveranderingen om het risico van een tweede hartinfarct te voorkomen zijn altijd een belangrijk onderdeel van hartrevalidatie geweest. Met de introductie van de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011, wordt er tevens aandacht besteed aan de psychologische- en sociale aspecten van de revalidatie, in aanvulling op de bekende fysieke- en levensstijl aandachtspunten. Volgens de richtlijn, ontwikkelt driekwart van de patiënten symptomen van depressie en angst. Eén derde van de patiënten ontwikkelt een depressiestoornis en één op de tien patiënten ontwikkelen een angststoornis. Het onderzoek toont ook aan dat sociale steun een belangrijk element is in de fysieke- en mentale revalidatie van de patiënt. Patiënten die alleen zijn hebben een slechtere prognose.

eCoaching voor hartrevalidatie patiënten

eCoaching wordt gebruikt in een “blended” traject samen met de meer traditionele steunvormen zoals groepsinterventies of individuele behandelingen voor hartrevalidatie patienten. Het eCoaching systeem koppelt de patiënt aan het multidisciplinair team, zoals de verpleegkundig specialist, de psycholoog, de diëtist enzovoort en ook met andere patiënten.

Een belangrijk onderdeel van het eCoaching systeem is de inhoud. Een eCoaching systeem zonder inhoud is als een auto zonder wielen, niet bruikbaar. De inhoud bevat relevante informatie in de vorm van artikelen, hulpmiddelen, video's, foto's, audio en zelfs spellen en quizzen die gerelateerd zijn aan hartrevalidatie. De inhoud is een set materialen die worden gebruikt om specifieke modules samen te stellen om een revalidatieprogramma op maat te leveren aan elke patiënt.

Hartrevalidatie als maatwerk, individueel en in groepen

De Richtlijn Hartrevalidatie 2011 beveelt aan dat er een specifiek programma wordt samengesteld voor elke patiënt, met andere woorden revalidatie op maat. De doelen voor de patiënt worden bepaald tijdens het multidisciplinair overleg. eCoaching is uiterst geschikt voor zorg op maat, tegelijkertijd draagt het standaardiseren van onderdelen van een programma bij om de kosten te beheersen. eCoaching geeft de mogelijkheid verschillende modules per patiënt aan te bieden, gebaseerd op de aanbevelingen van het multidisciplinair team.

Groepsinterventies worden ook geadviseerd in de Richtlijn Hartrevalidatie, binnen het raamwerk van het totale revalidatieprogramma. Het ondersteunt de patiënt bij het behalen van bepaalde doelen. Het eCoachingsysteem is tevens behulpzaam doordat patiënten uit de fysieke groep elkaar op elk moment, online kunnen "ontmoeten". De patiënten kunnen met elkaar, buiten de groepssessies om, online communiceren binnen een vertrouwde en veilige omgeving. Daarbij kan een patiënt deel uitmaken van meerdere groepen begeleid door verschillende specialisten.

Fysieke doelen

eCoaching ondersteunt het trainingsprogramma door de patiënt oefeningen aan te bieden die thuis kunnen worden gedaan. Met behulp van foto's en video's kunnen verschillende geschikte, cardio- of kracht trainingen worden getoond, passend bij de individuele situatie. Tevens kan de patiënt de voortgang online in kaart brengen en delen met familie of vrienden. De ontwikkeling die de patiënt doormaakt is bovendien inzichtelijk voor de specialist die verantwoordelijk is voor de patiënt, zoals de fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan de patiënt zowel fysiek coachen in de kliniek evenals via eCoaching en de voortgang van de patiënt op afstand monitoren.

Psychische Doelen

Veel patiënten ervaren een verstoorde emotionele balans, depressiviteit- en/of angstklachten na een cardiaal incident. Informatie en oefeningen om de patiënt te helpen bij het herwinnen van hun emotionele balans, zich mentaal aan te passen aan hun nieuwe situatie en het overwinnen van hun angst zoals voor lichamelijke inspanning wordt ook ondersteund middels eCoaching. De specialist kan diverse oefeningen aanbieden die vanuit huis kunnen worden gedaan. . Enkele voorbeelden zijn: ademhalingsoefeningen, meditatie of yoga die door audio of video wordt verstrekt als onderdeel van een programma en via een App op de smartphone. Net als bij de fysieke activiteiten, kan de patiënt de voortgang via eCoaching naar de psychotherapeut rapporteren.

Sociale Doelen

Onder sociale doelen vallen zowel de sociale steun voor de patiënt als de belasting van de mantelzorgers. eCoaching draagt effectief bij om het ondersteunende sociale netwerk van de patiënt te verbreden. Dit kan in verschillende vormen, zoals het helpen om een lotgenoot te vinden zowel online als offline, het leren van de ervaringen van andere patiënten hoe met bepaalde problemen of situaties om te gaan, het deelnemen aan discussies onder leiding van een professional of het volgen van een specifieke training. Bovendien kan de mantelzorger ook deelnemen aan hetzelfde netwerk, of in een speciaal netwerk alleen voor mantelzorgers, zodat ook zij een lotgenoot kunnen vinden en ervaringen kunnen uitwisselen. Deel uitmaken van een dergelijk netwerk helpt het welzijn van de patiënt te verhogen en angsten te verminderen.

Beïnvloeding van risicogedrag

Zodra de patiënt bereid is om veranderingen te maken, is eCoaching behulpzaam zijn om de veranderingen daadwerkelijk door te voeren. eCoaching biedt de patiënt hulpmiddelen, informatie en herinneringen aan om controle over de eigen situatie te verkrijgen en het verhoogt de eigen verantwoordelijkheid bij het maken van gedragsveranderingen. Naast de informatie, hulpmiddelen en herinneringen van het eCoachingsysteem, zijn de specialisten ook digitaal beschikbaar om te ondersteunen en het begeleiden van de patiënt in het veranderen van hun gedrag. Het netwerk van andere patiënten die ook bezig zijn om bijvoorbeeld te stoppen met roken, gewicht te verliezen of het ontwikkelen van een actieve levensstijl kan erg motiverend en behulpbaar zijn voor de patiënt.

 

Trends in de gezondheidszorg

Een aantal trends in de gezondheidszorg, hebben ook effect op hartrevalidatie. Ten eerste, de druk om kosten te verlagen met behoud van kwaliteit van de zorg neemt toe en zal blijven toenemen. Hartrevalidatie is veelbelovend op dit gebied, het draagt bij aan het verminderen van het risico op een tweede cardiaal incident, waardoor kosten worden bespaard. Ten tweede, door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, zullen cardiale incidenten vaker geschieden, hartrevalidatie wordt noodzakelijk. Het doel van eCoaching is verbetering van de kwaliteit van hartrevalidatie, terwijl het voor ziekenhuizen en klinieken mogelijk wordt om meer patiënten te dienen zonder stijgende kosten.