eCoaching bij obesitas

Lifestyle Interactive maakt al vele jaren programma's om cliënten met obesitas te begeleiden. Het eCoachingsprogramma loopt parallel met uw traject. Het toevoegen van een eCoachingsysteem helpt de kwaliteit van uw interventie te verhogen zonder extra kosten.

Obesitas is een chronische ziekte. Volgens de CBO-richtlijn is obesitas "een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s". Dit houdt in dat het een levenslang probleem is, waarvoor voortdurende aandacht nodig is en op dit moment geen genezing bestaat.

Waarom eCoaching?

Middels het systeem kunnen de cliënten begeleid worden zonder dat deze naar uw locatie altijd hoeven te komen. Tijd kan gespaard worden en uw efficientie neemt toe omdat uw cliënt vragenlijsten en eetdagboekjes via de PC of tablet kunnen invullen op elk gewenst tijdstip.  Informatie kan altijd en overal worden opgevraagd en nagelezen. Het eCoachingstraject loopt in samenwerking met de geplande face-to-face momenten en de eventuele groepsbijeenkomsten. Uw cliënten kunnen door verschillende behandelaren worden gevolgd en begeleid. Denk aan bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut en/of psycholoog. De behandelaars kunnen de voortgang van de cliënt online volgen en contact opnemen indien nodig. Na afloop van de behandeling kunnen cliënten blijven gebruik maken van het systeem en in contact blijven met lotgenooten.

De cliënt kan altijd en overal gebruik maken van het systeem ter ondersteuning. Door wekelijks of maandelijks informatie te delen kan er gedragsverandering plaatsvinden. Via de App kunnen zij communiceren met lotgenoten op het forum, gebruik maken van vele gezonde en lekkere recepten en hun voortgang via grafieken delen met familie en vrienden. De sociale functies in het eCoachingsysteem zoals een eigen profielpagina en het schrijven van blogs motiveert de cliënten om dagelijks met de nieuwe gezonde leefstijl bezig te zijn.

Allerlei interventies leiden tot gewichtsverlies, maar bijna altijd komen mensen na verloop van tijd weer aan. De beste resultaten zijn te verwachten met een combinatie van minder energie-inname, meer lichamelijke activiteit en psychologische interventies om gedragsverandering te bewerkstelligen. Gedragsverandering en nieuwe gewoontes aanleren heeft tijd nodig. Dagelijks bezig zijn met het aanpassen van de leefstijl helpt cliënten om bewust te worden van hun gezondheid en zelf de verantwoordelijkheid te nemen om hun leefstijl aan te passen.

Fase van gedragsverandering

Prochaska en DiClemente hebben de stadia van gedragsverandering in kaart gebracht, zodat hulpverleners kunnen aansluiten bij het stadium waarin de cliënt zich bevindt. Bij de verschillende fases kan een eCoachingsysteeem efficiënt ingezet worden.

In de contemplatiefase kan de cliënt door informatie te bieden begeleidt worden bij het bewust worden van de problematiek.

In de beslissingsfase kunnen behandelaren samen met de cliënt een plan van aanpak maken, er zijn online hulpmiddelen beschikbaar zoals: beweegschema's, gezonde recepten en grafieken.

In de actiefase is het zoeken en krijgen van steun onontbeerlijk. Middels het eCoachingsysteem en de bijbehorende App voor de smartphone kan de cliënt te allen tijden contact opnemen met de behandelaars en is er via het forum de mogelijkheid om met lotgenoten te communiceren.

Tijdens de consolidatiefase kan de cliënt via het eCoachingsysteem een terugvalpreventieplan maken.

Terugval is een wezenlijk onderdeel van het veranderingsproces, van een terugval kan de cliënt leren. Middels het eCoachingsyteem kunnen zowel behandelaars als lotgenoten de cliënt weer motiveren en stimuleren om de gezonde leefstijl weer op te pakken.

Cliënten kunnen verschillende fases meerdere malen doorlopen met het eCoachingsysteem hebben zij alle hulpmiddelen beschikbaar om de fases te doorlopen en dankzij het ondersteunende netwerk van lotgenoten kan een terugval ook worden voorkomen.

Gedragsverandering is een langdurig proces waarbij eCoaching zeer waardevol is. Uw cliënten hebben door eCoaching frequenter contact met de behandelaar waardoor de face-to-face consulten gereduceerd kunnen worden.

Programma's

Leefstijl Programma voorbeeld
Week Thema's
1 Een goede voorbereiding 
2 Eet ik gezond? 
3 Uw lichaamsbeeld en De broodmaaltijden
4 Kom in beweging!
5 Tussendoortjes en vocht
6 Stress en De warme maaltijd  
7 Gezondheidsvoordelen van uw nieuwe leefstijl
8 Krachtoefeningen houdt jong
9 Uit eten, feestjes en vakantie 
10 Triggers en gevolgen van eetgedrag
11 Emoties en eten
12 Uw leefstijl op dit moment 
13 Gezonde en smakelijke voeding 
14 Alles wat u moet weten over vet
15 Slim omgaan met uw wilskracht
16 Creatief met groenten
17 Oefeningen voor op uw werk
18 Lezen van etiketten en energieverbruik
19 Snel, gemakkelijk en gezond koken  
20 Werken aan uw mentale fitheid
21 De draad weer oppakken. Hoe doe ik dat? 
22 Hoe blijf ik op gewicht en zorg ik dat ik voldoende blijf bewegen?
23 Voeding en sport, wat heeft u nodig
24 Gewoontes om oud te worden
   
  Gedrag
  Voeding
  Beweging

U kunt kiezen uit meerdere preventieve en/of curatieve programma's die door Lifestyle Interactive zorgvuldig zijn samengesteld. Er zijn programma's van 12 en 24 weken en er is een vervolgprogramma van 36 weken. Deze kunnen worden begeleid door een diëtist of een diëtist en sportcoach/fysiotherapeut. Uw cliënten vullen een eet- en beweegdagboek in en het programma bevat meerdere vragenlijsten. Naar aanleiding daarvan geven de behandelaars feedback en adviezen. De programma's bevatten opdrachten en quizzen om de kennis van de cliënten te testen en het bewustzijn te vergroten. Er is een keuze uit volledig online programma's of programma's met face-to-face consulten.

Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf naar wens en inzicht een programma samenstelt. U kunt een keus maken verschillende hulpmiddelen waar uw cliënten gebruik van kunnen maken zoals: BMI calculator, 150 gezonde recepten, persoonlijke grafieken voor onder andere gewicht, BMI, vetpercentage, tailleomvang, conditie. U kunt kiezen uit verschillende beweegschema's, filmpjes met oefeningen of audio bestanden ter ontspanning. Uw eigen materialen kunnen gebruikt worden en Lifestyle Interactive beschikt  over ruim 100 artikelen die wij ter beschikking stellen deze gaan over: voeding, beweging en bewustwording.

U kunt zowel gebruik maken van interne vragenlijsten als externe vragenlijsten zoals de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag. Scores en uitslagen worden automatisch berekend. De betrokken behandelaars worden bericht op het moment dat de betreffende vragenlijst ingevuld zijn.

Lifestyle Interactive heeft al vele jaren ervaring in het maken van programma's om cliënten met obesitas te begeleiden. Wij leveren graag maatwerk om ook uw cliënten een passend programma te kunnen bieden.

Kwaliteit verhogen zonder extra kosten

Het toevoegen van een eCoachingsysteem kan helpen de kwaliteit van uw op verschillende manieren te verhogen:

  • Het voorziet in een gestructureerde, automatische informatie stroom gedurende het gehele programma, die specifiek en relevant is voor de patiënt. Deze informatie komt automatisch beschikbaar; hier zijn geen handelingen voor nodig.
  • De cliënt kan gemakkelijk zijn/haar eigen vooruitgang zien en volgen door persoonlijke tools en grafieken. De patiënt kan ook zijn/haar kennis testen door online quizzen en vragenlijsten.
  • De behandelaars kunnen de vooruitgang van de patiënt online volgen.
  • eCoaching realiseert frequenter en korter contact tussen behandelaars en de patiënten.
  • Antwoorden naar aanleiding van individuele vragen, die voor meerdere cliënten relevant zijn, kunnen ook voor andere cliënten beschikbaar worden gesteld.
  • Cliënten kunnen elkaar, indien gewenst, ondersteunen door middel van een forum.
  • Een multidisciplinaire team kan een cliënt ondersteunen door middel van één systeem.
  • eCoaching vermindert de individuele vragen via de e-mail en telefoon. Alle communicatie verloopt via het centrale systeem. Het kan eenvoudig bijgehouden worden door de daarvoor aangewezen personen.