eCoaching voor de bariatrie

Obesitas, is "een chronische ziekte waarbij een zodanige overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s". Deze definitie is afkomstig uit de CBO-richtlijn obesitas . Obesitas is een chronische ziekte. Dit houdt in dat het een levenslang probleem is, waarvoor voortdurende aandacht nodig is en op dit moment geen genezing bestaat.

Allerlei interventies leiden tot gewichtsverlies, maar bijna altijd komen mensen na verloop van tijd weer aan, zelfs na chirurgisch ingrijpen. De beste resultaten zijn te verwachten met een combinatie van minder energie-inname, meer lichamelijke activiteit en psychologische interventies om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Bariatrische chirurgie is een optie bij een BMI hoger dan 40 of bij een BMI tussen 35 en 40 als dat samengaat met bijvoorbeeld diabetes mellitus type 2 of hoge bloeddruk. Behalve voor de superobesen (BMI > 50) geldt als voorwaarde dat eerdere behandelingen niet succesvol waren. Daarnaast dienen patiënten mee te werken aan een langdurige follow-up.

Om reden dat patiënten langdurige begeleiding benodigen is eCoaching uitermate geschikt. Het eCoachingsysteem van Lifestyle Interactive versterkt uw persoonlijke begeleiding en helpt uw patiënten om op eenvoudige wijze via vragenlijsten en metingen hun ervaringen met de behandelaars te delen. Het maakt het mogelijk om patiënten over een langere tijd te begeleiden zonder dat zij telkens op locatie hoeven te komen. Middels eCoaching kunnen face-to-face consulten teruggebracht worden, terwijl er tegelijkertijd vaker persoonlijke contactmomenten zijn.

Screening en informatievoorziening voor de operatie

Middels het eCoachingsysteem is het mogelijk dat uw cliënten de vragenlijsten die nodig zijn voor de screening in de thuissituatie online invullen. U kunt zowel gebruik maken van interne vragenlijsten als externe vragenlijsten zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag. Scores en uitslagen worden automatisch berekend. De betrokken behandelaars worden bericht op het moment dat de betreffende vragenlijst ingevuld zijn. En kunnen na het multidisciplinaire overleg de cliënt uitnodigen voor verdere screening.

Voor de operatie kan de cliënt van informatie worden voorzien. Wat dient de cliënt te eten voor de operatie? Hoe verloopt de operatieprocedure? Wat kunnen de complicaties zijn? Wat kan de cliënt verwachten na de operatie? Wat kan en mag de cliënt wel of niet na de operatie? Welke voeding heeft de cliënt nodig na de operatie? Dit zijn enkele voorbeelden van terugkomende vragen die via het eCoaching systeem beantwoordt kunnen worden. Informatie kan via een programma of bibliotheek beschikbaar worden gesteld.

Cliënten kunnen gebruik maken van een forum en op die manier voor de operatie al contact leggen met lotgenoten die al geopereerd zijn of mogelijk ook nog geopereerd moeten worden.

Waarom nazorg en eCoaching?

Het doel van het toevoegen van eCoaching aan uw nazorgprogramma is om de kwaliteit van uw nazorgprogramma te verbeteren, terwijl de kosten worden gereduceerd.

Voorbeeld nazorgtraject voor de gastric bypass met eCoaching:

 • Programmaduur: 1 - 5 jaar
 • Behandelaars: casemanager of verpleegkundig specialist, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog
 • Face-to-face consulten
 • Groepsbijeenkomsten

Voorbeeld nazorgprogramma met eCoaching

Het nazorgprogramma kan parallel lopen met de geplande face-to-face momenten en de groepsbijeenkomsten. Via het eCoachingsysteem krijgt de patiënt maandelijks online gestructureerde informatie over specifieke onderwerpen die passen bij de periode na de operatie. Tevens kunnen er onder andere opinie peilingen, quizzen, vragenlijsten en persoonlijke gegevens zoals gewicht en tailleomvang ingevuld worden. De behandelaars kunnen de gegevens raadplegen als dat gewenst is. Op het forum kunnen patiënten contact met elkaar onderhouden en ervaringen delen. Ook is er een mogelijkheid om contact te onderhouden met behandelaars.

Om de inhoud van uw natraject vorm te geven kunt u gebruik maken van verschillende artikelen die specifiek geschreven zijn voor Gastric Bypass cliënten. Enkele voorbeelden van dergelijke artikelen zijn:

 • De vele voordelen van een Gastric Bypass
 • Welke bijwerkingen heeft een Gastric Bypass
 • Voedingsrichtlijnen na een Gasrtic Bypass operatie
 • Gezonde voeding na een Gastric Bypass, natuurlijk maar hoe?
 • De broodmaaltijden: ontbijt en lunch, na een Gastric Bypass
 • Tussendoortjes en vocht, na een Gastric Bypass
 • Voedingsvariatielijst voor de warme maaltijd, na een Gastric Bypass
 • Waarom suppletie van vitamines, mineralen en spoorelementen zo belangrijk is
 • Wat is er mogelijk met overtollige huid?

Tijdbesparend voor uw medisch team

eCoaching is efficiënt en gestructureerd. Het coachen van één persoon met behulp van e-mail is mogelijk maar het coachen van honderd personen met een multidisciplinair team niet. eCoaching levert een centrale database voor uw medisch team waar de gegevens van alle patiënten kunnen worden overzien en bewerkt met één druk op de knop.

eCoaching wordt gebruikt naast de face-to-face consulten en groepssessies. Door gebruik te maken van eCoaching kan er meer in groepsessies gewerkt worden, hierdoor zal het aantal individuele face-to-face consulten reduceren, terwijl er middels het eCoachingsysteem weldegelijk meer persoonlijke contactmomenten zijn. Dit bespaard tijd en kosten.

Kwaliteit verhogen zonder extra kosten

Het toevoegen van een eCoachingsysteem kan helpen de kwaliteit van het nazorgtraject op verschillende manieren te verhogen:

 • Het voorziet in een gestructureerde, automatische informatie stroom gedurende het gehele programma, die specifiek en relevant is voor de patiënt. Deze informatie komt automatisch beschikbaar; hier zijn geen handelingen van de (para)medici voor nodig.
 • De patiënt kan gemakkelijk zijn/haar eigen vooruitgang zien en volgen door persoonlijke tools en grafieken. De patiënt kan ook zijn/haar kennis testen door online quizzen en vragenlijsten.
 • De behandelaars kunnen de vooruitgang van de patiënt online volgen.
 • eCoaching realiseert frequenter en korter contact tussen behandelaars en de patiënten.
 • Antwoorden naar aanleiding van individuele vragen, die voor de hele groep relevant zijn, kunnen ook voor andere patiënten beschikbaar worden gesteld.
 • Patiënten kunnen elkaar, indien gewenst, ondersteunen door middel van een forum.
 • Het multidisciplinaire team kan een patiënt ondersteunen door middel van één systeem.
 • eCoaching vermindert de individuele vragen via de e-mail en telefoon. Alle communicatie verloopt via het centrale systeem. Het kan eenvoudig bijgehouden worden door de daarvoor aangewezen personen.