Waarom mindfulness?

Mindfulness is een wetenschappelijk bewezen techniek om de negatieve effecten van stress, angst of depressie te verminderen door er anders mee om te gaan. Door de aandacht voor het hier en nu te trainen leert de patiënt om met de geest ook daadwerkelijk bezig te zijn met wat men aan het doen is. De patiënt wordt zich bewust van de gedachten, emoties en fysieke ervaringen (bijvoorbeeld pijn) die zich op het moment voordoen. De patiënt leert om minder te blijven hangen in een negatieve gedachte over de toekomst of verleden en zich opnieuw te focussen op dingen die zich op dit moment voordoen (Praissman, 2008).

Mindfulness heeft een lange en bewezen effectieve geschiedenis

Mindfulness is ontwikkeld door dr. Jon Kabat-Zinn, Professor Emeritus van het Department of Medicine van de University of Massachusetts Medical School. In 1979 heeft hij de ‘Stress Reduction Clinic’ opgericht in het universitaire ziekenhuis van Massachusetts waar hij werkzaam was. Medisch uitbehandelde patiënten met ernstige, chronische en onbehandelbare pijnklachten werden vanuit het ziekenhuis doorgestuurd naar de Stresskliniek. De patiënten namen hier mee aan het door Kabat-Zinn ontwikkelde ‘Mindfulness-Based-Stress-Reduction’ programma. Sinds de ontwikkeling van het programma heeft de toepassing van mindfulness dan ook een toevlucht genomen en zijn er diverse varianten van het programma door ontwikkeld voor verschillende doeleinden.

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is aandacht voor het hier en nu. Met Mindfulness wordt de aandacht getraind voor het aanwezig zijn in het hier en nu. Patiënten leren om bewust te zijn van wat ze doen terwijl ze het doen en om zonder oordelen naar de situatie te kijken. Iedereen heeft persoonlijke en vaste patronen in het dagelijks leven. Ook wat betreft de omgang met stress, ziekte, veranderingen, zorgen of eten.

De 7 pijlers van Mindfulness zijn acceptatie, loslaten, geduld, opnieuw beginnen, vertrouwen, niet streven en niet-oordelen. De term ‘mind’ in Mindfulness staat voor de verzameling van gedachten, ervaringen, verwachtingen en perceptie van een persoon. De mind heeft geen vorm en geen grenzen, de mind kan bijvoorbeeld op vakantie aan het strand zijn, terwijl iemand gewoon op thuis zit.

Mindfulness reduceert het risico op hart- en vaatziekten

Stress veroorzaakt een verhoging van het hormoon cortisol in het bloed. Het is aangetoond dat een verhoogde hoeveelheid stresshormonen in het bloed leidt tot hart- en vaatziekten. Uit onderzoek gedaan aan de Texas Tech University blijkt dat er een trend is waar te nemen wat betreft rustwaarden van de cortisolspiegel door het volgen van het 8-weekse Mindfulness programma. Gedurende het programma daalde de hoeveelheid cortisol in het bloed gedurende rust. Deze trend werd niet waargenomen bij de controle groep (Robert-McComb et al, 2004).

 

Kortom, mindfulness helpt uw patiënten:

  • Effectiever omgaan met stress of angst
  • Leren hanteren van pijn, ziekte of beperkingen
  • Omgaan met veranderingen of onzekerheden
  • Vergroten van de flexibiliteit, aanpassingsvermogen, en emotionele stabiliteit

Mindfulness online door eCoaching

Door eCoaching kan mindfulness volledig online of in een “blended” traject met online en fysieke groepssessies aangeboden worden. Met het online programma wordt gewerkt aan het bewust zijn van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. De intentie is de om symptomen te ervaren zoals ze zijn en deze niet uit de weg te gaan. Dit kan leiden tot acceptatie van de (chronische) klachten of beperkingen. De training richt zich op het inzetten van de eigen kracht van de patiënt bij het hanteren van stress, pijn en ziekte. Het resultaat is een verbetering van zowel lichamelijke als psychische klachten. Doordat de training online is en de audio oefeningen ook beschikbaar zijn via de bijbehorende App voor de mobiele telefoon, kunnen de oefeningen en meditaties op elk moment of plaats gedaan worden. Daardoor is het programma is laagdrempelig, praktisch en direct toepasbaar.

8 weken lang

Het programma duurt 8 weken eventueel met persoonlijke coaching door een psycholoog of een andere behandelaar. Aan de hand van weekthema’s, online contact met de trainer/behandelaar en medecursisten en dagelijkse opdrachten en oefeningen, werkt de cliënt aan bewustwording en stressvermindering.

WeekThema
1 Ontwikkelen van opmerkzaamheid
2 Omgaan met hindernissen
3 Aandacht voor grenzen
4 Stress verminderen door aandacht
5 Accepteren wat er is
6 Gedachten zijn geen feiten
7 Wat kost energie, wat levert energie op?
8 En de rest van uw leven

  

Uit onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan het 8-weekse programma minder last hebben van angst, minder stress ervaren en beter hun emoties kunnen uiten (wat als positief wordt gezien). Daarnaast wordt er een verbetering van de kwaliteit van leven gezien en verbeterd de mentale gezondheid.

 

Referenties:

Praissman S., 2008. Mindfulness-based stress reduction: A literature review and clinician’s guide. Journal of the American Academy of Nurse Practioners, 20: 212-216

Robert-McComb J.J., Tacon A.F.A.C.S.M., Randolph P., Caldera Y., 2004. A pilot study to examine the effects of a mindfulness-based stress-reduction and relaxation program on levels of stress hormone, physical functioning, and submaximal exercise responses. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol 10 (5) 2004: 819-827