De toegevoegde waarde van eCoaching

Wanneer is eCoaching effectief? 

eCoaching is coaching via het internet en wordt in de (para)medische sector effectief gebruikt. Iedere begeleiding die gedurende meerdere maanden plaatsvindt voor het behalen van doelstellingen of het oplossen van problemen, is geschikt voor eCoaching. Bijvoorbeeld diëtisten, psychologen, praktijk ondersteuners en verpleegkundigen kunnen goed werken met eCoaching. Cliënten die gewicht willen verliezen (of aankomen), hun levensstijl willen verbeteren, stress willen verminderen, psychische problemen of chronische ziekten (zoals obesitas of diabetes type II) hebben, kunnen allemaal hun voordelen halen uit eCoaching.

Is mijn organisatie geschikt voor eCoaching?

Als uw organisatie een service of product biedt met een vervolgtraject voor de cliënt in de vorm van begeleiding en met regelmatige check-ups of tests, dan kunt u overwegen om uw service of product aan te bieden via- of aan te vullen met eCoaching. eCoaching kan er niet alleen voor zorgen dat u uw cliëntenbestand uitbreidt (met minder werk kunt u meer cliënten tegelijkertijd begeleiden), maar het kan u ook helpen uw service of product te verbeteren.

eCoaching is iemand helpen

eCoaching is niet hetzelfde als een paar e-mails uitwisselen. Het is vooral iemands coach zijn. Dat betekent iemand helpen een doel te bereiken, een probleem op te lossen en/of leren aanpassen aan een nieuwe situatie door advies en steun te bieden. Deze cliënt heeft u of uw organisatie gekozen als coach, omdat hij/zij denkt dat u hem/haar kunt helpen.

Persoonlijk, menselijk contact

eCoachingZoals het woord al zegt: "e"Coaching is online. Berichten en mededelingen kunnen op eenzelfde manier als via e-mail worden uitgewisseld. Maar dit betekent niet dat het onpersoonlijk is - verre van dat zelfs! De "e" maakt de communicatie alleen gemakkelijker en efficiënter. Zowel u als de cliënt kunnen op een tijdstip en plaats naar keuze coachen en gecoached worden. De "e" verlaagt ook de barriere tot participatie aan de kant van de cliënt door de communicatie laagdrempeliger en minder confronterend te maken.

eCoaching is gestructureerd

De coach(es) werkt met een persoon (cliënt) naar een doel toe. Er zijn richtlijnen en er is een programma dat wordt gevolgd, waarbij zowel de coach als de cliënt het eCoaching systeem gebruiken voor begeleiding door het proces. Een cliënt kan gevraagd worden om een actie uit te voeren en het resultaat van deze actie zal beschikbaar worden gemaakt voor de coach om feedback te geven. Aan de andere kant kan de coach op een bepaald moment worden geattendeerd voor een vervolgafspraak met de cliënt.

Bespaar tijd en geld

eCoaching is efficiënt. Het coachen van één persoon via e-mail is mogelijk, maar bij 20 personen is dit erg lastig en niet overzichtelijk. eCoaching levert een centrale database voor de organisatie/coaches, zodat alle cliënt-informatie met één druk op de knop gemakkelijk kan worden bekeken. Dit scheelt tijd en geld.

Volledig online of in combinatie met face-to-faceMultidiscipline team

Er kan een volledig online programma worden aangeboden of een combinatie met face-to-face of andere media (bv. telefoon). eCoaching kan het aantal face-to-face afspraken verminderen en hierdoor tijd en geld uitsparen. Het kan, samen met face-to-face contact, effectief worden gebruikt om de cliënt directer te begeleiden zonder extra kosten. Het resultaat is vaker en intensiever contact tussen de face-to-face afspraken door. Zowel de coach als de cliënt zijn meer flexibel.